Nummelan Kilta ry on puolueista  ja uskonnoista riippumaton vaikuttajaorganisaatio, joka toiminnallaan edistää  Nummelan taajaman kehitystä ja siten koko Vihdin taloudellista, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä hyvinvointia.

Nummelan Kilta on vireä, vahva ja innostava yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä kokoonpaneva voima. senistömme laaja kokemus ja syvä tuntemus erityisesti Nummelan taajaman kehityksen suhteen on ainutkertaista. Meiltä saa kemyksen ihan kysymättäkin, esimerkiksi siitä mihin suuntaan kuntaamme tulisi kehittää

Ammennamme voimaamme kymmenistä projekteista, jotka olemme käynnistäneettoteuttaneet ja joista osaa ylläpidämme jatkuvasti. Olemme positiivisesti yhteisöllinen ja meillä on tekemisen meininki. Viihdymme hyvin yhdessä ja hyödynnämme osaamistamme laajasti. Arvostamme jäsenistöämme, huolehdimme hyvästä hallinnosta ja vaikutamme elinympäristömme kehittymiseen myös yksilöinä.

Arkiturvallisuus, elinvoima ja viihtyisyys ei synny ja edisty muuten kuin yhteisesti tekemällä. Olemme luoneet hyvät suhteet päättäjiin ja olemme vahvasti verkostoituneita muiden toimijoiden kanssa edistääksemme yhteisiä päämääriäMeillä Vihdin kuntana on hyvä sijainti onnistua ja kasvaa houkuttelevimmaksi kehyskunnaksi. Nummelan taajama on käyntikorttimme ja sen kehitys on keskiössä menestyksemme suhteen. Emme ole nukkuva Nummela vaan moderni taajamajossa viihdytään ja halutaan asua ja elää sukupolvesta toiseen.

Työpaikkaomavaraisuus, investoinnit arkiviihtyvyyteen, turvallisuuteen ja elinvoimaan sekä palvelujen tason nosto ovat avaimia kestävän kehityksen toteutumiseen.

Kun yhdessä innostumme niin onnistumme ja kun onnistumme niin innostumme!